772743826956126

Voordelen van CellPower Water® bijSportprestaties

Waterstof verrijkt water kan een sleutel vormen tot verbetering van sportieve prestaties, het herstel na intensieve inspanning en de algehele gezondheid van atleten. Moleculaire waterstof, de antioxidant die het dichtst bij het leven zelf staat, is de kleinste molecuul in het heelal (90 keer kleiner dan vitamine C en nog kleiner dan een zuurstofmolecuul), daardoor kan het snel en makkelijk diffunderen met het celmembraan en binnengaan in de mitochondriën, waar het kan helpen voorkomen dat vrije radicale schade aanrichten.

Dit is de reden waarom bij studies met atleten werd aangetoond dat moleculaire waterstof suppletie de lactaat (melkzuur) niveaus liet afnemen. Moleculaire waterstof verbetert simpelweg de energieproductie (ATP) van de mitochondriën. De studies tonen ook verminderde vermoeidheid en spierschade aan, voordelen die de kracht van H2 voor atleten en sportieve prestaties verder onderbouwen. Er zijn zelfs studies die aantonen dat waterstof niet alleen de ATP-productie verhoogt, maar ook de mitochondriale biogenese laat toenemen, (de oorzakelijke toestand van een meer en effectievere energieproductie in de mitochondriën laat vergroten).

Waterstof en energiehuishoudingATP

De valuta die onze miljarden cellen gebruiken is ATP (adenosine trifosfaat). Vrijwel al het voedsel dat we eten en al de zuurstof die we inademen wordt gebruikt om deze ATP- moleculen te produceren. Het effect van de aanmaak van deze moleculen is dat er energie vrijkomt die we nodig hebben om het lichaam op temperatuur te houden en te kunnen functioneren. Atleten vereisen ongeveer 100 kilo ATP per dag!!! De meeste ATP wordt geproduceerd in onze mitochondriën, deze staan bekend als de stuwende, minuscule krachtcentrales van de cel. Vermeldenswaardig is dat 2-4% van de zuurstof die we consumeren verandert in toxische vrije radicalen die de mitochondriën beschadigen. Dit is erg belangrijk voor sporters die dan ook veel meer zuurstof inademen dan sedentaire personen. Plus dat het percentage vrije radicalen waarschijnlijk nog meer toeneemt tijdens de meest intensieve momenten van de training. Als de functie van de mitochondriën verstoord wordt door de miljoenen vrije radicalen die aangemaakt worden, zullen deze niet in staat zijn om de benodigde snelheid voor ATP-productie tijdens de training te handhaven. Het lichaam zal dan glycolyse gebruiken om zijn hoge ATP-behoeften op peil te houden. Wanneer dit gebeurt wordt er meer lactaat (melkzuur) geproduceerd, waardoor vermoeidheid snel z’n intrede doet.

Dus vrije radicalen worden niet alleen in verband gebracht met ziekten zoals kanker en neurologische aandoeningen, maar ook met vermoeidheid, spierbeschadiging, langzaam herstel en veroudering.