De feestdagen…

…. kunnen onze zorg, vriendelijkheid en verbondenheid uitvergroten… maar ze kunnen ook gevoelens van afscheiding zoals schuld, chaos en emotionele instabiliteit uitvergroten. Het is dan nuttig om je compassievol, vriendelijk, geduldig en oordeelloos op te stellen in de omgang met anderen en onszelf.

Het beoefenen van deze hartkwaliteiten kan veel stress voorkomen.

Laten we in ons hart een medelevende zorg houden voor iedereen die lijdt door de uitdagingen die de collectieve mensheid ervaart. Weet dat mensen het beste doen wat ze kunnen, zelfs als ze niet altijd op hun best zijn, vaak als gevolg van de druk van schijnbaar onmogelijke beslissingen en keuzes.

Het is een tijd voor minder oordeelsvorming en meer onbevooroordeeld luisteren naar elkaars standpunten en zorgen. Collectieve vriendelijkheid, mededogen en samenwerking zijn de belangrijkste ontbrekende energieën van het hart. 

We kunnen meer doen dan we denken om persoonlijke en collectieve stress te verminderen in deze uitdagende tijden. We kunnen naar ons hart gaan en creëren, niet wachten tot er iets beter wordt.

We zijn hier om van elkaar te leren, om voor elkaar te zorgen en om met elkaar om te gaan. In bewuste verbinding om een bewust leven te creëren met onze harten wijd open om steeds weer voor de liefde te kiezen.

En jij?

-X-